$_32

Resurse materiale

– local modern; – sală amenajată pentru programul „Şcoală după şcoală”/”After school”; – laborator biologie; – laborator fizică – chimie; – 2 laboratoare informatică; – cabinet de consiliere psiho-pedagogică, – sală de festivităţi realizată prin proiectul „Teatrul – prietenul meu în educaţie” – biblioteca cu 14290 volume; – cabinet metodic – dotat cu calculatoare, aparatură […]