Oferta educationala

Oferta Educațională

RESURSE MATERIALE

 • local modern cu 16 săli de clase utilate în funcție de nevoile elevilor;
 • laborator biologie;
 • laborator fizică – chimie;
 • sală multimedia realizată prin programul național Olimpiadele Kaufland; 
 • cabinet de consiliere psiho-pedagogică, 
 • sală de festivități realizată prin proiectul „Teatrul – prietenul meu în educație”,
 • tablă interactivă  biblioteca cu 14290 volume; 
 • cabinet metodic – dotat cu calculatoare, aparatură audio – video;
 • cabinet medical; 
 • sala de sport dotată cu aparatură performantă pentru recuperarea şi dezvoltarea armonioasă a organismului – program de finanțare PHARE;
 • teren de sport;
 • Școala este dotată cu:
  • sistem de supraveghere internă prin camere video ;
  • sistem electronic de securitate/alarmare;
 1. RESURSE UMANE

Învățământ primar

Pregătitoare A: Arina Georgescu

Pregătitoare B:

Clasa I A: Amalia Căpățână

Clasa I B: Vatica Pătrașcu

Clasa a IIa A: Mihaela Cristina Vîle

Clasa a IIa B: Camelia Aldea

Clasa a IIa C: Silvia Tihan

Clasa a IIIa A:  Mălina Daniela Ungheanu

Clasa a IIIa B: Daniela Fulga

Clasa a IVa A: Neti Onuța Puțureanu

Clasa a IVa B: Elena Păun

Învățământ gimnazial

Consiliere și orientare

 Clasa a Va A: Adriana Mezdrea

Clasa a Va B: Larisa Cercelaru

Clasa a VIa A: Claudia Liana Munteanu

Clasa a VIa B: Mădălina Iulia Stanciu

Clasa a VIIa A:Carmen Elena Tuță

Clasa a VIIa B:Violeta Nicolăescu

Clasa a VIIIa A:Nicoleta Ionela Florea

Clasa a VIIIa B:Ioan Man

 Limbă și comunicare

Carmen Elena Tuță – lb. română

Adriana Mezdrea – lb. română

Adriana Mezdrea – lb. germană

Mădălina Iulia Stanciu – lb. engleză

Dina Liliana – lb. engleză

Mihaela Mioara Pirnă – lb. franceză

Matematică și științe

Claudia Liana Munteanu – matematică

Florin Rișcă – matematică

Felicia Man – fizică

Mihaela Mincă – fizică

Anca Drăgan – chimie

Nicoleta Ionela Florea – biologie

Om și societate

Larisa Cercelaru – istorie

Larisa Cercelaru – cultură civică

Violeta Iordache – educație socială

Georgeta Drejoi – geografie

Violeta Nicolaescu – religie

Arte

Danira Duiă – educație plastică

Leontina Manea – educație muzicală

Educație fizică, sport și sănătate

Ioan Man – educație fizică

Mircea Szilagy – educație fizică

Tehnologii

Leonora Florica – educație tehnologică și aplicații practice

Alin Dumbrăvescu – informatică

Mihaela Mioara Pirnă –TIC

Mihaela Mincă – TIC

III RESURSE CURRICULARE

 1. CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII
 • Primar:

– Educația pentru sănătate:

– Educație financiară;

– Matematică distractivă;

– Lectura, mijloc de dezvoltare a personalității;

 • Gimnaziu:

– Informatică;

– TIC – inițiere în utilizarea aplicațiilor Office;

– Modelare 3D

– Lectura ca abilitate de viață;

– TICs en FLE

– Explore English with Mass Media;

– Științe aplicate pe calculator;

 1. CERCURI
 • Comunicare în limba română și limbi moderne:
 • Cercul literar ”Lumina lecturii” – gimnaziu
 • Cercul literar ”Mici condeie” – primar;
 • Français facile – învățarea limbii franceze prin utilizarea platformelor interactive;
 • Engleză – învățarea limbii engleze prin utilizarea platformelor interactive;
 • Matematică și științe:
 • Matematică distractivă;
 • Micul matematician – pregătire pentru concursuri și olimpiade școlare;
 • Șahul – duelul minții – pregătire pentru ABC-ul șahului și concursuri;
 • Descoperind lumea minunată a științei experimentând;
 • Sanitarii pricepuți – pregătirea pentru acordarea primului ajutor;
 • Competențe digitale:
 • Blogul meu, program de inițiere în web-design – gimnaziu;
 • Pritenul meu calculatorul – primar.
 • Sensibilizare și exprimare culturală și artistică:
 • Cercul ”Micul fotograf”
 • Teatrul partenerul meu în educație,
 • Creație și stil vestimentar – parada modei;
 • Curs de dans.
 1. RESURSE EXRACURRICULARE

 PROGRAME EDUCAȚIONALE DERULATE PENTRU ATINGEREA ȚINTELOR STRATEGICE

 1. ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ programul oferă derularea unor activități de pregătire a temelor, activități cu copiii capabili de performanță și activități remediale pentru elevii de la ciclul primar, în intervalul orar 1200-1630, de luni până joi. Masa se asigură contra cost în baza unui protocol de colaborare cu o firmă specializată.
 2. ȘCOALA DE VARĂ programul oferă activități de pregătire pentru un debut de succes în noul an școlar și se adresează atât elevilor din ciclul primar cât și cel gimnazial, în perioada 4 – 8 septembrie, începând cu orele 900.
 3. EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ programul îți propune derularea unor proiecte care să dezvolte spiritul de inițiativă și anteprenoriat al beneficiarilor. Programul se desfășoară permanent și își propune identificarea și rezolvarea creativă a unor nevoi ale unității școlare.
 4. STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS își propune derularea unor activități de combatere a sedentarismului și a obezității identificate în rândul elevilor, în colaborare cu specialiși în domeniu pentru formarea deprinderilor de a trăi sănătos.