Istoric

Școala Gimnazială ,,Ștefan Protopopescu,, Slatina
SCURT ISTORIC

      Şcoala noastră este o şcoală cu tradiţie în municipiu, o şcoală ce s-a remarcat de-a lungul timpului prin rezultate deosebite şi prin oamenii de valoare care i-au trecut pragul şi au scris o pagină în istoria „Oraşului Şcolilor” aşa cum era numită Slatina în documentele vremii cu peste două veacuri şi jumătate în urmă.
Şcoala primară de băieţi nr. 2 Slatina a fost înfiinţată la 1 septembrie 1872 printr-un ordin semnat de către generalul – paşoptist Christian Tell – ministrul Cultelor şi Instrucţiunei Publice în acel timp.
Inaugurarea oficială a avut loc la 15 septembrie 1872, eveniment desfăşurat în localul Şcolii primare nr.1 de băieţi „Ionaşcu” la care au fost prezenţi Primarul Oraşului, Prefectul Judeţului, Preşedintele Tribunalului, Protoiereul Judeţului, învăţători şi învăţătoare de la cele trei şcoli primare din oraş, elevi, părinţi şi alte notabilităţi, eveniment pe care un document al vremii îl prezenta astfel „momentul inaugural a fost magnific”
Primul învăţător şi director al şcolii a fost Radu Negoescu, originar din Dobrotinet – Olt. Acesta a absolvit Şcoala nr. 1 de băieţi „Ionaşcu” Slatina, Colegiul Naţional „Sf. Sava” Bucureşti şi Seminarul din Curtea de Argeş.
Preluând conducerea şcolii la 1 septembrie 1872, acesta a reuşit să învingă multiplele dificultăţi cu care se confrunta instituţia la acea vreme şi să asigure mersul ascendent al acesteia.
În anul 1880, şcoala îşi schimbă denumirea în Şcoala „Ştefan Protopopescu” – intelectual şi economist oltean care şi-a lăsat prin testament o parte din avere „pentru şcoala şi instrucţiunea copiilor”
În anul 1888, sub direcţia institutorului Radu Negoescu se construieşte local propriu, modern, cu patru săli de clasă şi cancelarie, iar deasupra acoperişului, pe frontispiciu tronând majestuos, un ceas, motiv pentru care şcoala s-a numit şi „Şcoala cu Ceas” pe actuala stradă Horea, în clădirea care aparţine astăzi poliţiei.
În perioada 1874 – 1875 şcoala a funcţionat cu trei clase creându – se al doilea post asigurat de institutorul Nae Iulian care va funcţiona la această şcoală până în anul 1901.
Începând cu anul şcolar 1875 – 1876 se formează şi a patra clasă. Postul al treilea a fost încredinţat institutorului Ioan GH. Sfinţescu – autorul valorosului dicţionar geografic al judeţului Olt.
Printre apostolii învăţământului oltean care şi-au desfăşurat activitatea în această şcoală amintim: Demeter Belu Demetrescu – director în perioada 1888 – 1890; Demetriu Pamfiliu, C. Diamandescu – director în perioada 1890 – 1891, Sara Moşoiu – realizatoarea revistei „ Salba noastră”, revistă a învăţătorilor din oraş şi din judeţ, susţinătoarea cauzei ţărăneşti, îndepărtată din şcoală în anul 1907; Spiru Petrorian, Nicolae Bâscoveanu, George Mihăilescu, Ion Vişoianu – tatăl ministrului nostru de externe după 1945, Constantin Vişoianu, Marin Gherasim – tatăl profesorului univ. Dr. Leonida Gherasim, şi el fost elev al şcolii, fost director al Spitalului Municipal Bucureşti; şi lista continuă până în zilele noastre la Felicia Man, actualul Inspector Şcolar Judeţean Olt.
Prin reforma învăţământului din 1948 şcolii i se retrage numele de „Ştefan Protopopescu” rămânând cu titulatura de „Şcoala Generală nr. 2”
În anul 1978 şcoala a fost mutată în actuala clădire de pe strada Arinului, recent renovată şi modernizată asigurând astăzi condiţiile optime pentru un învăţămînt modern şi eficient.
După revoluţia din 1989, când majoritatea şcolilor au început să-şi caute o identitate, să renunţe la numere, şcoala a revenit la titulatura de Şcoala cu clasele I-VIII „Ştefan Protopopescu”, în onoarea fondatorului ei, prin efortul doamnei profesor Felicia Man – director la acea vreme. Schimbarea denumirii s-a făcut printr-o hotărîre a Cosiliului Local din anul 2002. Din anul 2013 devine Școala Gimnazială,, Ștefan Protopopescu,,